Een handige diagnose met 'MyDiagnostick'

Testimonials van uw collega's


Patiënten met palpitaties ondergaan soms jarenlang meerdere 24-uurs Holter registraties voordat de diagnose atrium fibrilleren gesteld kan worden.

Met MyDiagnostick kan atrium fibrilleren eerder ontdekt worden.

Hierdoor kunnen patiënten sneller effectief behandeld worden wat zal leiden tot een vermindering van ernstige complicaties zoals bijvoorbeeld een cerebrovasculair accident.

Dr. Natasja de Groot MD, PhD, Cardioloog, Erasmus Medisch Centrum, Rotterdam, Nederland


De accurate automatische herkenning van boezemfibrilleren door MyDiagnostic is uniek.

Dit zeer gebruiksvriendelijke apparaat zal in de nabije toekomst een onmisbare rol spelen in de opvolging van patiënten met gekend boezemfibrilleren en de screening naar deze ritmestoornis in hoog risicogroepen.

Prof. Dr. Mattias Duytschaever MD, PhD, Cardioloog, Universitair Ziekenhuis Gent, Gent, Belgie

Dr. Rene Tavernier MD, PhD, Cardioloog, AZ Sint Jan Brugge-Oostende AV, Brugge, Belgie