Een handige diagnose met 'MyDiagnostick'

AF diagnostiek


Maar een klein deel van de asymptomatische AF patienten worden gevonden.

Het is bekend dat patiënten met atrium fibrilleren vaak asymptomatische episodes van AF hebben. De omvang hiervan is echter lang onderschat. Veel patiënten met asymptomatisch AF zijn niet gediagnosticeerd en worden derhalve niet behandeld. Het opnemen van een ECG, tijdens een bezoek aan de huisarts is een ongevoelige methode voor de detectie van (asymptomatisch) AF. Uit klinisch onderzoek is vastgesteld dat minder dan 20% van de nog niet gediagnosticeerde asymptomatische AF patiënten worden gevonden, dwz. meer dan 80% van deze patiënten worden niet gevonden. In Nederland, met 220.000 bekende AF patiënten en een schatting van 40% niet gediagnosticeerde AF patiënten (mede door asymptomatische episodes) is de totale AF prevalentie naar schatting meer dan 300.000 patiënten. Bovendien, hebben patiënten met een voorgeschiedenis van symptomatische AF geen garantie dat recidieven symptomatisch zullen zijn.


Methoden voor detectie en monitoring van boezemfibrilleren zijn onvoldoende.

Vanwege de paroxysmale aard van atriale fibrillatie blijken ECG’s, opgenomen tijdens een bezoek aan de huisarts of cardioloog niet geschikt om AF te detecteren. Ook een 24 uur Holter opname is geen optimaal diagnostisch instrument om AF te bevestigen. Vanwege de beperkte duur van de opname is de bevestiging van AF vaak niet mogelijk. Verschillende studies hebben aangetoond dat opportunistische screening van patiënten met een verhoogd risico op een beroerte (b.v. CHADS2>1) over een langere termijn de gevoeligheid van AF-detectie verhoogt.