Een handige diagnose met 'MyDiagnostick'

AF complicaties


Patiënten met onbehandeld atriumfibrilleren hebben een verhoogd risico op een beroerte

Het gevolg van niet gediagnosticeerd atriumfibrilleren is dat deze patiënten niet worden behandeld. Dit leidt tot een verhoogd risico op een beroerte als gevolg van trombi die zich tijdens AF kunnen ontwikkelen in de atria en in het bijzonder in de hartoortjes. Een algemeen geaccepteerde methode voor het kwantificeren van het risico op een beroerte bij patiënten met niet-reumatisch AF is gebaseerd op de CHADS2 of de meer recentere CHA2DS2-VASc score. Determinanten om de CHADS2 score te berekenen zijn de aanwezigheid van chronisch hartfalen, hypertensie, leeftijd boven 75 jaar, diabetes mellitus en gedocumenteerde eerdere beroerte(s). Een hoge CHADS2 score komt overeen met een verhoogd risico op een beroerte bij AF. Het jaarlijkse risico op een beroerte voor AF patiënten die niet worden behandeld met bloedverdunners stijgt naar 5%, hetgeen 2 tot 7 maal zo hoog is dan bij niet AF patiënten. De behandeling bestaat uit het toepassen van vitamine-K antagonisten (Coumarines) of de meer recentere antistollingsmiddelen zoals Dabigatran (Boehringer Ingelheim), Rivaroxoban (Bayer) of Apixaban (BMS Pfizer), hetgeen echter gepaard gaat met een verhoogd risico op bloedingen. Naast de verhoogde kans op een beroerte hebben AF patiënten meer kans op het ontwikkelen van hartfalen en een verhoogde mortaliteit.


De kosten voor gezondheidszorg na een beroerte zijn aanzienlijk.

Een beroerte is een belangrijke en mogelijk fatale gebeurtenis die gepaard gaat met aanzienlijke kosten. In de Verenigde Staten, zijn de geschatte jaarlijkse directe en indirecte zorgkosten na een beroerte $73,7 miljard (AHA, hartziekten en beroerte statistieken - 2010 Update www.americanheart.com). In de Europese Unie (EU), IJsland, Noorwegen en Zwitserland, worden jaarlijks ruim 1,1 miljoen mensen getroffen door een nieuwe beroerte en 6 miljoen mensen leven met de gevolgen van een beroerte met jaarlijkse kosten van meer dan €21 miljard. Volgens een Europese bevolkingsprognose, zal het aantal nieuwe beroertes toenemen van 1,1 naar 1,5 miljoen per jaar in 2025. Meer dan 15% van deze beroertes kan worden toegeschreven aan onderliggend atriumfibrilleren. Een beroerte als gevolg van AF is in de regel ernstiger van aard en heeft een slechtere neurologische prognose met meer complicaties en hogere kosten. In de "Berlin Acute Stroke Study", zijn de korte en langere termijn (12 maanden) kosten voor medische zorg in verband met een acute ischemische beroerte onderzocht bij patiënten met en zonder AF. De totale directe kosten voor ischemische beroertes bij patiënten met AF waren €11.799±8.292 (gemiddelde±SD) en €8.817±7.251 voor patiënten zonder AF. De hoogste kosten waren als gevolg van verblijf in het ziekenhuis (49%) en revalidatie (16%). De gemiddelde indirecte kosten waren €3.125 en €4.513 voor respectievelijk AF en niet AF patiënten. Het resultaat van deze studie komt overeen een eerdere studie in Duitsland.