Een handige diagnose met 'MyDiagnostick'

AF anno nu


De prevalentie en incidentie van atriumfibrilleren is hoog en zal de komende jaren groeien.

Boezem- ofwel atriumfibrilleren (AF) is de meest voorkomende aritmie, met een prevalentie van 0,4 - 1% in de algemene populatie. De komende decennia zal het aantal AF patiënten drastisch toenemen, vooral voor mannen en vrouwen ouder dan 65 jaar. Binnen de leeftijdsgroep van 65 - 75 jaar is de prevalentie reeds meer dan 5%, en stijgt naar 8% voor mensen ouder dan 80 jaar. De gemiddelde leeftijd van AF patiënten is 75 jaar, waarvan 70% tussen 65 en 85 jaar oud. De prevalentie van AF is hoger bij mannen dan bij vrouwen. Het risico om AF te krijgen na de leeftijd van 55 jaar is 23,8% bij mannen en 22,2% bij vrouwen.
In 2006 is AF prevalentie in Nederland voor patiënten ouder dan 55 jaar geschat op 220.000 patiënten met 33.500 nieuwe gevallen per jaar (ERGO studie).  Momenteel zijn er meer dan 300.000 gediagnosticeerde Af patienten in Nederland.
Binnen de Europese Unie en de Verenigde Staten zijn er respectievelijk 4,5 miljoen en 2,3 miljoen AF patiënten geregistreerd. Met jaarlijks 160.000 nieuwe gevallen in de VS, zal dit aantal naar verwachting stijgen tot 3,3 miljoen in 2020 en 5,6 miljoen in 2050. Momenteel is de geschatte wereldwijde prevalentie van AF hoger dan 5 miljoen met 720.000 nieuw gevallen per jaar. Diagnose en behandeling van AF is nog steeds ver van optimaal.


Asymptomatisch AF komt veel voor

Het is bekend dat de prevalentie van AF wordt onderschat door het asymptomatische karakter van AF. Naast de groep van gediagnosticeerde AF patiënten, is er een (grote) groep patiënten waarbij AF nog niet is vastgesteld. Dit is de populatie die met MyDiagnostick moet worden gevonden. In de meeste gevallen zijn deze patiënten asymptomatisch of hebben 'vage' klachten die gerelateerd kunnen zijn aan AF, maar niet vastgesteld. Furberg et al. rapporteerde dat 30% van de 277 patiënten in de studie van 65 jaar of ouder met (ECG) gedocumenteerd AF, asymptomatisch waren. In de Framingham Heart Study, liet Benjamin et al. zien dat 228 (40%) van de 562 AF patiënten asymptomatische waren. In deze studie werden de patiënten 38 jaar opgevolgd waarbij iedere twee jaar een standaard ECG werd afgenomen. De gerapporteerde percentages van asymptomatisch AF zijn waarschijnlijk een onderschatting van de werkelijke prevalentie, aangezien in beide studies een lage intensiteit voor het afnemen van een ECG werd gebruikt. De meest recente studie van Israel et al. heeft aangetoond dat in 110 patiënten met geïmplanteerde pacemakers met de mogelijkheid om AF op te sporen, 38% van de AF patiënten volledig klachtenvrij waren tijdens al hun bezoeken aan hun behandelend arts. In deze studie werden geen klinische of echocardiografische parameters gevonden om het ontbreken van de symptomen te verklaren. In 65% van de patiënten duurden de AF episodes langer dan 12 uur en in meer dan een derde zelfs langer dan 48 uur.