Een handige diagnose met 'MyDiagnostick'

Verschijnselen van Boezemfibrilleren

Niet iedereen met boezemfibrilleren ervaart dezelfde symptomen. Sommige patiënten hebben al jaren boezemfibrilleren zonder er iets van te merken. Andere mensen met boezemfibrilleren voelen hun hart snel of onregelmatig kloppen. Dit kan onrust geven en soms ook beangstigend zijn. Bij lichamelijke inspanning kan men sneller moe worden of kortademig.
Duizeligheid en een licht gevoel in het hoofd kunnen ook bij de klachten horen. Maar niet iedereen merkt het als hij of zij atriumfibrilleren heeft.

Mogelijke symptomen zijn:

  • Hartkloppingen (plotseling bonzen, fladderen of rammelen in de borst)
  • Gebrek aan energie
  • Vermoeidheid
  • Duizeligheid
  • Pijn, druk of alleen vervelend gevoel op de borst
  • Kortademigheid
  • Lusteloosheid
  • Gejaagdheid
  • Afgenomen inspanningsvermogen

Boezemfibrilleren kan vanzelf overgaan. Soms duurt het langer of komt het steeds terug.
Het verloop van boezemfibrilleren is vaak progressief. Aanvankelijk zijn er relatief korte aanvallen die spontaan over gaan. In de loop der tijd gaan deze aanvallen echter langer duren en op een gegeven moment stoppen ze alleen nog na het toedienen van medicijnen of een elektrische schok.
Nog later kan een situatie ontstaan waarbij shocks nog maar voor heel even helpen of helemaal niet meer helpen. Het boezemfibrilleren is dan chronisch geworden. Medicijnen die eerder goed hielpen doen dat op een later moment dan vaak niet meer.