Een handige diagnose met 'MyDiagnostick'

Toepassing

MyDiagnostick is zeer makkelijk in het gebruik.

Er hoeven geen knoppen bediend te worden en er hoeft niets te worden ingesteld. Bij het vastpakken aan de beide handvatten van MyDiagnostick schakelt deze automatisch aan en is klaar voor gebruik.

Na slechts een minuut, is de meting klaar en wordt via LED indicatoren aan de patiënt of de arts de uitkomst getoond door een rood of groen symbool. Na gebruik schakelt het apparaat zichzelf automatisch uit. 

Dit in tegenstelling tot de huidige Holter- of event monitoren waar huidelektrodes opgeplakt moeten worden en specialistische instellingen nodig zijn.

In MyDiagnostick is een diagnostische functie voor de detectie van AF ingebouwd, waardoor MyDiagnostick niet afhankelijk is van verdere infrastructuur en het apparaat derhalve overal ingezet worden.
Het is vereist dat een arts de uitslag van MyDiagnostick aan de hand van het opgeslagen ECG bevestigt en de diagnose stelt.

De kosten die aan Holter- of event monitoring, inclusief patiëntbegeleiding en analyse worden gerelateerd worden geschat op € 120 á € 135. In tegenstelling kan MyDiagnostick voor langdurige monitoring (tot maanden) tegen minimale kosten voor patiëntbegeleiding, diagnostiek en additionele logistiek worden ingezet.

Vanwege het laagdrempelige karakter van MyDiagnostick zijn wij ervan overtuigd dat MyDiagnostick een waardevolle aanvulling is op de huidige diagnostische apparaten op de markt.
MyDiagnostick zal gaan bijdragen aan het opsporen van patiënten met asymptomatische episodes van AF en daardoor het voorkomen van beroertes.

Wij benadrukken overigens dat MyDiagnostick het gebruik van Holter analyses niet uitsluit. Holters kunnen in combinatie met MyDiagnostick juist worden ingezet voor de eerste 24 uur analyse, waarna MyDiagnostick langduriger monitoring kan overnemen.